Сторінки

Tuesday, April 20, 2021

Serie "Ekonomi i länder" (Swedish edition)

Denna serie om ekonomi i regioner och länder från 1970-talet till 2010-talet.
Författaren beskrev storlek (BNP, BNI, mervärde), struktur (jordbruk, tillverkning etc.), export och import, konsumtion.
Källdata från UN Data.

Varlden | Pocketbok

 Serie "Economy in countries" (English edition)

No comments:

Post a Comment